FÖLDMÉRŐ MÉRNÖK


Bp. XI. Villányi út 55-65 Tel.: +36 30 632 8820
Telefonszámunk +36 30 632 8820


FÖLDMÉRÉS, GEODÉZIA, TELEKFELMÉRÉS, VÁZRAJZOK KÉSZÍTÉSE, TERVEZÉSHEZ GEODÉZIAI FELMÉRÉSEK, ÜZLETEK FELMÉRÉSE, REKLÁMTÁBLÁK BEMÉRÉSE
FÖLDMÉRÉS FÖLDMÉRÉS BUDAPEST FÖLDMÉRŐ TELEKMEGOSZTÁS ÉPÜLETKITŰZÉS VÁZRAJZ ÜZLETEK FELMÉRÉSE REKLÁMTÁBLÁK BEMÉRÉSE GEODÉZIA KAPCSOLAT MENÜ

VÁZRAJZ KÉSZÍTÉS


Vázrajz földmérő által készített dokumentum. Készítéséhez a szükséges jogosúltságokkal hosszú idő óta rendelkezünk. Ahhoz, hogy az ingatlan nyilvántartásban (tulajdoni lapon) az ingatlanon történt változásokat át lehessen vezetni, változási vázrajz készítés szükséges.
Rövid határidőre vállalunk vázrajz készítést.

VÁZRAJZ fajtái
VÁZRAJZ TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATÁHOZ


Helyszíni felmérés alapján készítjük. Vázrajz alapján készül a társasház alapító okirata, majd ezt követően az egyéb önálló ingatlanok (lakások, stb.) bejegyzése.

VÁZRAJZ TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁHOZ


Helyszíni felmérés alapján készítjük. Vázrajz alapján történik a társasház alapító okiratának módosításe, majd ezt követően a módosult, változott egyéb önálló ingatlanok (lakások, stb.) bejegyzése.

VÁZRAJZ TELEKMEGOSZTÁSHOZ


Földhivatali adatszolgáltatás alapján készítjük el a VÁZRAJZOT.
Vázrajz vonatkozhat egy telek megosztására, vagy több telek, telekcsoport újraosztására.
A VÁZRAJZ a megosztott vagy egyesített telekre, telkekre vonatkozó
földmérés vázrajz készítéshez
Földmérés vázrajzhoz
pontos területi adatokat tartalmaz, a tulajdoni lapon való átvezetés a vázrajz földhivatali záradékolását követően telekalakítási eljárás lefolytatása után a Vázrajz alapján történik. A Vázrajz készítés elengedhetetlen része a FÖLDMÉRÉS. FÖLDMÉRÉSSEL jelöljük ki az új telkek határait.VÁZRAJZ TELEKEGYESÍTÉSHEZ


Az eljárás hasonló a telekmegosztáshoz. Ebben az esetben is szükséges földhivatali adatszolgáltatás, vázrajz készítés, földmérés, telekalakítási eljárás lefolytatása.VÁZRAJZ ÉPÜLETFELTÜNTETÉSHEZ, BONTÁSHOZ


alappont földméréshez
Alappont
A megépült új épületről, megvalósult állapotról VÁLTOZÁSI VÁZRAJZOT kell készíteni ahhoz, hogy a tulajdoni lapra be tudja jegyezni a földhivatal az elkészült új, vagy bővített épületet.  A VÁZRAJZ készítés első fázisa a FÖLDMÉRÉS, bemérjük az új épületet a telekhatárokkal együtt, majd ez alapján elkészítjük a VÁZRAJZOT.
Épület bontása esetén is szükséges VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ, azaz BONTÁSI VÁZRAJZ készítés, amennyiben a telken marad épület.VÁZRAJZ SZOLGALMI JOG, VEZETÉK JOG BEJEGYZÉSHEZ


Ez egy olyan VÁZRAJZ fajta, ami alapján idegen területen jogot lehet biztosítani valakinek az átjárásra, vezeték fektetésre, stb. Elkészítéséhez FÖLDMÉRÉS szükséges.